PSS Bulgaria

Дейност

Начало - Дейност

ПРОУЧВАНЕ

- Проучване, предварителна технико-икономическа оценка съгласно изискванията на нормативната уредба и предпочитанията на клиента.  

 

КОНСУЛТИРАНЕ

- Изчисление на товарови потоци и спад на напрежение на кабелни и въздушни мрежи

- Изчисление на хармоничните съставки на тока и напрежението в мрежата

- Изчисление на токовете на късо съединение

- Оразмеряване и избор на силови кабели

- Анализ на електромагнитни преходни процеси

- Анализ на пренапрежения и избор на вентилни отводи

- Изчисляване на настройки на релейни защити

- Анализ на електрически мрежи в случай на внезапно отпадане на захранването и анализиране на мрежи на нови електрически централи чрез специализирани софтуери (NEPLAN и др.)

 

ПРОЕКТИРАНЕ

Цялостно проектиране с всички необходими изчисления, спецификации, чертежи, сечения и екзекутивни документи на: 

- Електрически подстанции високо и средно напрежение

- Електрическа част на електрически централи

- Електрическа част на възобновяеми електрически централи (фотоволтаични централи, вятърни паркове, водноелектрически централи, електрически централи с биомаса)

- Въздушни и кабелни линии за високо, средно и ниско напрежение

 

ИНЖЕНЕРИНГ

- Координация и управление на проекти

- Производство и доставка на командни и релейни табла

- Оборудване на КРУ и ретрофит на уредби средно напрежение

- Пусково-наладъчни работи на електрически подстанции високо и средно напрежение

- Програмиране и настройка на релейни защити

- Програмиране и интегриране на SCADA системи