PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 2 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. КосовоПусково-наладъчни работи на Трансформатор 2 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. Косово


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 2 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. Косово