PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово



Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово