PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Изготвяне на работни проекти за овладяванена нарушени габарити на ВЛ 220kV "Одесос" и ВЛ 110kV "Калоян"Снимка 1


Снимка 2


Снимка 3