PSS Bulgaria

Галерия

Начало - п/ст „Ботевград“ 110/20kV – оборудване на изводна килия № 7Снимка 1


Снимка 2


Снимка 3