PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Изготвяне на работен проект за разширение на п/ст 110/6kV Биовет, ПещераНова сграда подстанция


Кабелен етаж


Нови трансфроматори


Ново ОРУ 110kV


GIS 110kV