PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV „Странджа“Преди реконструкцията снимка 1


Преди реконструкцията снимка 2


Преди реконструкцията снимка 3