PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Пусково-наладъчни работи на подстанция Кроношпан, Велико Търново



Изпитване на релейни защити


Изпитване на измервателни трансформатори


Изпитване на КРУ


Изпитване на КРУ