PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Проект за закабеляване на ВЕЛ 110kV “Суходол“ от стълб №5А до №7АСтроителство


Строителство


Строителство


Строителство


Строителство
Строителство


Строителство


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 7А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 7А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 7А
ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А


ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А
ВЛ 110kV "Суходол", стълб 5А