PSS Bulgaria

Галерия

Начало - Рехабилитация на ХГ1, 20MVA от ВЕЦ „Пасарел“Нови релейни табла


Нови релейни табла


Командна зала


Нови релейни табла


Нови релейни табла
Нови релейни табла


Нови релейни табла


Нови релейни табла


Командна зала


Проверка коефициента на трансформация
Проверка коефициента на трансформация


Монтаж


Проверка коефициента на трансформация


Шкаф напреженови вериги


Токови трансформатори 10.5kV