PSS Bulgaria

Галерия

Начало - ВяЕЦ „Вранино”. Проект за кабелна линия 110kV, Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”


Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”


Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”


Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”


Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”
КЛ 110kV "Дропла"


КЛ 110kV "Дропла"


КЛ 110kV "Дропла"


КЛ 110kV "Дропла"


КЛ 110kV "Дропла"