PSS Bulgaria

История

Начало - За нас - История

 

/История/1.1

 

„ПСС България” ООД е частна компания създадена през 2009г. с основна цел предоставяне на проектантски и инженерингови услуги в областта на електроенергетиката.

Екип от млади и опитни специалисти предлага решения на проблеми в зависимост от нуждата и изискванията на клиента.

Ние даваме най-добрите решения за проектиране, доставка, монтаж, пусково-наладъчни изпитания и въвеждане в експлоатация на обекти в преносната и разпределителната мрежа на електроенергийната система.

„ПСС България” ООД като коректен партньор изпълнява професионално, качествено и стриктно  поетите ангажименти.

Наши клиенти са: Държавни структури в областта на електроенергетиката; Частните електроразпределителни дружества; Водно-електрически централи; Централи за енергия от възобновяеми източници; Индустриални предприятия, електро-изграждащи и строителни компании и др.

 

Компанията е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за дейностите, които извършва. "ПСС България" ООД е сертифицирана от водещата в света компания за проверка, верификация, тестване и сертифициране Transpacific Certifications Limited.