PSS Bulgaria

Продукти

Начало

Иновативни измервателни технологии - Made in Germany

Продуктовата гама на KoCoS включва измервателни и изпитващи системи в областта на електроенергетиката и промишлеността. Измервателните и изпитващите устройства осигуряват измерени стойности от съществено значение за повишаване на сигурността на работа на електрическите мрежи и повишаване на качеството на електрозахранването. KoCoS е един от малкото производители, които могат да предложат широка гама от продукти за следните приложения:

/тикче.png Изпитване на релейни защити - ARTES

/тикче.png Измерване на контактно съпротивление на контакти, шини и спусъци в разпределителни уредби - PROMET

/тикче.png Мрежови анализатори - EPPE

/тикче.png Регистратори на събития в електрически мрежи и промишлени инсталации, мониторингови устройства - SCHERLOG

/тикче.png Изпитване на прекъсвачи, разединители и заземители за разпределителни уредби за средно и високо напрежение - ACTAS

/тикче.png Изпитване и калиблиране на електромери - METES

/тикче.png Източници на ток и напрежение - EPOS

/тикче.png Изпитваща система за проверка на вакуумирането в консервната промишленост - INDEC

/тикче.png Измервателна система за автомобилни катализатори на димни газове - OMCAT

Основните предимства на продуктите с марка KoCoS са висока производителност,  лесен за разбиране и свикване интерфейс на помощните софтуери. Притежаваният сертификат DIN EN ISO 9001: 2000 потвърждава високото качество, постигнато от развойния и производствения отдел на фирмата, което е и гаранция за качеството на продуктите.

 

Optical Metrology

Постоянното развитие на технологиите наложи появата на нов раздел в производството на фирма KoCoS – оптични лазерни системи. Оптичните системи, произвеждани от фирма KoCoS, се използват от доста години в автомобилната промишленост и производството на полупроводникови елементи, както и в хранително-вкусовата промишленост.