PSS Bulgaria

Начало - EPPE

EPPE


EPPE

EPPE CX

Каквито и процеси да се случват в електроенергийната мрежа, мрежовите анализатори от серията EPPE ще регистрират. Всички параметри на мрежата се регистрират и записват без прекъсване. Детайлната информация позволява да се определи дори и най-малкото отклонение от нормалните величини. Прецизното синхронизиране чрез GPS позволява регистрираната и записана информация да се сравнява с тази от други подобни.

Устройствата от серията EPPE регистрират и записват всички параметри на мрежата с цел по-нататъшен анализ и документиране на качеството на електроенергията. Сравненията могат да се правят по предварително зададени от потребителя параметри или по международни стандарти - например EN 50160 или IEC 61000. Голямата памет на устройството гарантира, че същото може да записва информация дори и в продължение на няколко години. 

EPPE W8

Паралелно на непрекъснатото записване, устройствата поддържат възможността при настъпване на определено събитие да стартира записа с честота на опресняване до 30 kHz.

Устройствата EPPE се предлагат като настолни устройства, за монтаж в шкаф и като преносими. 

 


Брошура EPPE
Листовка EPPE C8
Брошура EPPE CX
Листовка EPPE CX
Листовка EPPE W8
Листовка EPPE W8
Информационен лист EPPE W8
Спецификации EPPE C8
Спецификации EPPE CX
Спецификации EPPE W8
Листовка гъвкави токови сонди ACP 300 B
Спецификации гъвкави токови сонди ACP 3000 B

Повече информация за продуктите EPPE