PSS Bulgaria

Начало - EPOS

EPOS

/Kocos Продукти/EPOS/1.jpg

Устройствата от серията EPOS 300 и EPOS 340 са източници на ток и напрежение. Те са предпочитаното решение при изпитване, настройтване и калибриране на електромери, релейни защити, регистратори на аварии или мрежови анализатори.

Интелигентните усилватели, позволяващи генериране на сигнал по предварително зададена функция, правят възможно симулирането на сложни преходни процеси, къси съединения и дори възпроизвеждането на записани събития от регистратори на аварии.  

Устройствата EPOS 300 и EPOS 340 са разработени да работят както самостоятелно, така и чрез допълнителен софтуер от външен компютър.

Изискванията за висока точност на токовите и напреженовите източници не е спирала да расте, като особено големи изисквания има към тях в сферите на измерванията и изпитателните технологии.

Генериране на сигнали от мрежата чрез трансформатор не може вече да гарантира точност на измерването, поради наличието на много електронни елементи в изпитваните устройства.

EPOS 300 и 340 е отличното решение за случаите когато има необходимост от много точен анализ, определена форма на сигнала и висока мощност, и в същото време не се допуска присъствие на хармоници.

Описание на системата

Чрез използването на най-последните технологии, съпроводени с високата степен на интегрираност на системите направи възможно разработването на леки, компактни и преносими устройства. Характеристиките на сигналите се обработват от специално разработен процесор и произведени от D/A конвертори и електронни усилватели с голяма точност.

Генерираните сигнали са абсолютно независими от захранващото напрежение.

Устройствата EPOS 300 са снабдени с три напреженови изхода, а устройствата EPOS 340 са снабдени с четири напреженови изхода, като в същото време и двете устройства са снабдени с по три източника на ток. Устройствата предоставят възможността фазовия ъгъл и честотата да се изменя в широки граници. Това на практика прави възможно използването на устройствата EPOS като трифазни генератори, предоставящи възможност за генериране на фликер сигнали, събития или записи на преходни процеси или аварии.

EPOS 340


Широка гама

Продуктовата гама към момента се състои от две устройства с максимален изходен ток - съответно 16A и 120A. И двата модела са снабдени с вградено DC захранване, което може да се използва за захранване на обекти за изпитване. Отделно устройствата са снабдени с бинарни входове и изходи.

Лесен за работа

Устройствата EPOS 340 могат да се управляват от вградения преден панел, оборудван с 3½“ тъч екран и четири функционални бутона. Графичния интерфейс прави възможно потребителя интуитивно да работи с устройството.

Устройствата EPOS 300 се управляват от четири функционални бутона и джойстик. Управлението на устройството се намира на предния му панел, като от LCD екрана може се получава информация.

Допълнителен интерфейс

Стационарен или преносим компютър могат да бъдат свързани и към двата модела устройства. По този начин управлението на устройствата може да се извършва и от съпровождащия го софтуер.

Устройството EPOS 340 има активен USB интерфейс предназначен за трансфериране на данни от вградената памет на устройството към преносима flash памет. Устройството предлага и възможността да има директна интеграция към всякаква Ethernet мрежа.

Програмируем интерфейс

Придружаващият софтуер предлага възможността да се вградят допълнителни функции, с цел специфични клиентски изисквания. Този API интерфейс може да се използва в среди като COM/ActiveX или .NET.


Брошура EPOS 300 и 340
Брошура EPOS MC3
Спецификации EPOS 300 и 340

Повече информация за продуктите EPOS