PSS Bulgaria

Начало - INDEC

INDEC

INDEC

Поточни линии за проверка вакуумирането на бутилки, буркани и консерви

Поддържането на високи стандарти при производството на храни е от първостепенно значение за производителите им. Вакуумирането е основен метод за запазването на хранителните качества на храната без химическото ѝ обработване. В случай на дефект при вакуумирането, храната става неизползваема много преди датата ѝ на годност.  

Системите за проверка на вакуума, разработени от KoCoS се използват по цял свят, като извършват проверки за качеството на  вакуума на широка гама от съдове, бутилки, буркани и консерви, като същите са интегрирани в поточните линии. Те извършват безконтактна инспекция и отстраняват продуктите, които не отговарят на зададените характеристики.

Системите за проверка на вакуума INDEC са определяни често като 100% гарант, че инспектирания продукт е качествено вакуумиран. Глава със сензор сканира опаковките, които се движат по поточната линия, като измерва огъването на капачката, което от своя страна зависи от вакуума в опаковката на продукта. Отчетената информация се сравнява с тази, измерена предварително от одобрен образец.

Системата се състои от централна част, управляващ център и контролен панел и отстраняващ център.

В сензорната глава са поместени голям брой електронни елементи, които са свързани към основното тяло чрез 5m кабел, позволяващ инсталирането на главата дори и на отдалечено място от основното тяло.

Отстраняващият център се състои от пневматичен цилиндър, задвижван със сгъстен въздух и специални скоби за монтаж на сканиращата глава и защитни светлинни бариери. 

 

 

 


Брошура INDEC
Описание на системата INDEC

Повече информация за продуктите INDEC