PSS Bulgaria

Начало - ACTAS

ACTAS

ACTASУстройствата от серията ACTAS се използват за автоматизирано изпитване на прекъсвачи за високо и средно напрежение.

Устройствата ACTAS могат да измерват комутационните времена, положението на контактите и опционално контактното съпротивление на прекъсвачи, разединители и заземители. Уредите ACTAS работят съвместно с едноименния софтуер инсталиран на персонален компютър.

Aвтоматичната тестова система ACTES може да определи и провери основи електрически и механични параметри на всякакъв вид прекъсвачи. Универсалната модулна система, стояща зад устройствата ACTAS, позволява да предоставим подходящо решение за всякакви нужди - от преносими до стационарни системи, работещи напълно автоматизирано. Устройствата от серията могат да разботят с всякакъв вид прекъсвачи независимо от напрежението, за което са предназначени или конструктивните им особености.

Автоматизираните системи за изпитване предоставят ценна информация за състоянието на дъгогасителната камера без да има нужда от допълнителни действия.

Важна характеристика на всички устройства от серията ACTAS е комбинацията от функционалност и производителност. Конфигурирането, визуализирането и последващия анализ могат да се управляват от компютър. Последователността на изпитванията може да бъде определена предварително, като остава само самите тестове да се направят на място.

ACTAS P22Тестовите системи са с размер 19" и се базират на най-последната 32/128 bit DSP процесорна технология. Всички измервателни входове са галванично изолирани. Разработени от KoCoS LOC circuits (linear opto-couplers) са използвани за аналогови входове, което гарантира висока точност и изцяло линейни характеристики, както и безпроблемна работа при наличието на електромагнитни полета.

В повечето случай тестовете на пекъсвачи са динаични и се състоят от различни операции, симулиращи реалната му работа. Чрез софтуера на ACTAS всички параметри се записват и обработват автоматично.


Брошура ACTAS P
Брошура ACTAS P3
Листовка - ACTAS GO
Спецификации ACTAS Cx
Спецификации ACTAS P

Повече информация за продуктите ACTAS