PSS Bulgaria

Начало - ARTES

ARTES

ARTES

Използването на подходящи устройства за защита може драстично да подобри надеждността на сложни електрически системи и инсталации. Регулярните тестове са само един от начините за проверка на надеждността и коректна функционалност на устройствата

Повече от 20 години опит в разработването и производството на автоматични системи за изпитване на релейни защита седят зад серията ARTES. През 1996 година KoCoS за първи път в историята на устройствата за изпитване на релейни защити представя Windows базиран софтуер за управление и провеждане на тестове. Компанията продължава да играе важна роля в развиването на индустрията.

Устройствата от серията ARTES се използват за провеждане на функционални тестове за изпитване на защитни характеристики, всякакъв вид АПВ функции, на следните релейни защити:

/тикче.pngДистанционни за

/тикче.pngДиференциални защити

/тикче.pngМТЗ

/тикче.pngНапреженови защити

/тикче.pngЧестотни защити

Устройствата от серията ARTES предлагат също възможността да калибрират напреженови, токови и честотни конвертори.

Чрез своите 6 тока и 4 напрежения, устройствата от серията ARTES улесняват работата, правейки възможно изпитването на комплексни релейни защити без допълнително оборудване. Резултатите и информацията се обработва изцяло автоматично, като крайния продукт е протокол от изпитание.

 

Софтуер

Софтуерът ARTES също предлага широка гама от удобни тест монитори,които са удобни за тестване на специфични защитни функции. Използването на тези монитори може да се опрости,автоматизира и да ускори тестовете на различни защити (максималнотокови защити, дистанционни защити и др.)

/тикче.pngIMP  монитор - Напълно автоматизирано тестване на дистанционни защити

/тикче.pngIT монитор - Напълно автоматизирано тестване на максимално токови защити

/тикче.pngDIFF Монитор - Напълно автоматизирано тестване на диференциални защити

/тикче.pngSYNC Монитор - Напълно автоматизирано тестване на синхронизиращи устройства

/тикче.pngTD Монитор - Напълно автоматизирано тестване на преобразуватели

/тикче.pngPIC Монитор - Напълно автоматизирано определяне на стойностите на заработване и изключване

/тикче.pngSmart Sequencer - Тестване по предварително зададени събития

/тикче.pngTRANSIG Монитор - Тестване на защитни устройства чрез използване на предишно записани и генерирани преходни сигнали

/Kocos Продукти/ARTES/560.jpg

SIGNAL Editor е допълнение към TRANSIG монитора, който може да се използва за генерирането на всякакви характеристики на сигнала. IMP-Monitor улеснява работата при изпитвания свързани с времето за заработване на импедансните зони на дистанционните защити.

Настроеният импеданс на повредата, който може да лежи в който и да е от четирите квадранта на комплексната R/X равнина, може да бъде зададен от импедансната равнина или от Z-t диаграма.

Програмата автоматично пресмята всички тестови стойности (токове и напрежения) за зададения импеданс и тип на к.с.

Допълнително IMP монитора предлага възможността да се проверяват АПВ функции на устройства. Целта на тестовете е да се определят времезакъсненията за успешно или неуспешно АПВ.

Представяне и оценяване на резултатите 

По време на тестовете, зададените величини на аналоговите изходи и съобщенията от изпитваните обекти се визуализират
едновременно в реално време на екрана както графично, така и в числови стойности.

Реакцията на изпитваните устройства също се оценява автоматично от програмата по време на теста. За всяка измервателна точка индикатор показва дали резултатите са в или извън зоната, в която може да се зададат настройки. Анализа на изпитание, извършено например с IMP мониторa, се осъществява чрез сравняване на времето от задаване на командата, измерено от изпитваща техника с времето за заработване от характеристиката на устройството. Всички резултати се визуализират в таблица незабавно след края на теста. Всеки ред от таблицата съдържа информация за всяка една отделна измервателна точка. Списъкът с резултати може да се отпечата като доклад. Докладът се генерира автоматично и съдържа цялата необходима информация.Чрез използването на KoCoS Report Generator структурата и изгледът на докладите може да се модифицира съгласно клиентските изисквания


Брошура ARTES 460 и 560
Листовка ARTES V4 софтуер
Листовка ARTES 460
Спецификации ARTES 460 и 560

Повече информация за продуктите ARTES