PSS Bulgaria

Начало - METES

METES

METES

Продуктовата гама METES, произвеждана от фирма KoCoS се състои от преносими устройства за изпитване на електромери. С помощта на тези устройства изпитването на електромери може да се извърши с много голяма точност. 

Устройствата от серията METES са разработени с цел да отговарят на специалните изисквания на индустриални среди. Те могат да бъдат използвани както и от лаборатории, така и от електроразпределителни дружества. Друг клиент на тези устройства са заводите за производство на електромери, като с тяхна помощ могат да удостоверят точността на произвежданите от тях средства за измерване.

Използването на 32/128 bit DSP технология в комбинация с възможността за интеграция прави възможно разработването на тези компактни и точни изпитващи устройства. 

Продуктовата гама METES е разработена на модулен принцип, като това позволява устройствата да бъдат с размер от малък преносим уред до цяла изпитващата 19" уредба.

Устройствата от серията METES може да се използват за проверка както на електромери с постоянни магнити, така и на цифрови електромери в дву, три или четири проводни мрежи, като в същото време позволява анализа на AC системи. Все повече подобни устройства се използват за случаите когато конвенционалните измервателни инструменти не могат да покрият все повече растящите изисквания по ток, напрежение и мощност, комбинирани с изискването за голяма точност и възможност за измерване в голям честотен диапазон. 

Устройствата METES имат възможност да регистрират и измерят смущения причинени от системата. Всички устройства от серията работят със софтуер, който предоставя възможност да се провеждат автоматизирани изпитвания на електромери и прави автоматична оценка на резултатите. При необходимост към софтуера, по всяко време, могат да се добавят допълнителни софтуерни модули, които предоставят възможността да се провеждат по-специализирани тестове.

Благодарение на големия диапазон от функции, предоставени от устройствата от серията METES, техния опростен интерфейс и голям обхват на измерванията, те могат да се справят дори и с най-сложните задачи.

 METES 340REF


Брошура METES 340 REF
Листовка METES
Спецификации METES 12 и 32
Спецификации METES 320
Спецификации METES 340 REF

Повече информация за продуктите METES