PSS Bulgaria

Новини

Начало - Новини

Schneider electric обучение по релейни защити MiCOM

Schneider electric обучение по релейни защити MiCOM

28.05.2014

ПСС България ООД проведе успешно обучение на Komtel Project Engineering и КОСТТ, Република Косово по релейни защити от серията MiCOM на Schneider Electric.

ПСС България ООД проведе успешно обучение на Komtel Project Engineering и КОСТТ, Република Косово по релейни защити от серията MiCOM на Schneider Electric.

повече ›

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

29.04.2014

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на...

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса". В обхвата на програмта попада определяне на набор от мерки с цел да може бизнеса да получава по-добре подготвени кадри, отговарящи на неговите изисквания.

повече ›

Стажантска програма "Студентски практики"

Стажантска програма "Студентски практики"

23.04.2014

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от...

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от Технически Университет - София. По време на практиката си студентите придобиха знания и усвоиха методи за работа със специализираните софтуери във фирмата, както и развиха професионалните си знания в сферата на електроенергетиката.

повече ›

Обучение за работа със софтуер ARTES V4 за вторично товарно устройство ARTES 440 II, KoCoS

Обучение за работа със софтуер ARTES V4 за вторично товарно устройство ARTES 440 II, KoCoS

10.04.2014

През месец март се проведе двуденевно обучение на катедра "Електрификация на минното производство" към Минно-геоложки университет св. Иван Рислки - гр. София. Обучението беше предшествано от...

През месец март се проведе двуденевно обучение на катедра "Електрификация на минното производство" към Минно-геоложки университет св. Иван Рислки - гр. София.

Обучението беше предшествано от доставка на цифрово вторично товарно устройство ARTES 440 II, производство на фирма KoCoS, Германия.

повече ›

Презентация на ACTAS на KoCoS пред катедра Апарати на ТУ-София

Презентация на ACTAS на KoCoS пред катедра Апарати на ТУ-София

31.03.2014

На 31 март 2014г. се проведе презентация пред катедра Апарати към Технически университет - София на тема системи за изпитване на прекъсвачи средно и високо напрежение. Целта на презентацията беше...

На 31 март 2014г. се проведе презентация пред катедра Апарати към Технически университет - София на тема системи за изпитване на прекъсвачи средно и високо напрежение. Целта на презентацията беше запознаване с характерисиките и възможностите на устройствата от серията ACTAS, производство на фирма KoCoS. Бяха разгледани и възможностите за интереграция на системата с други с цел разширяване на възможностите ѝ. 

повече ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща