PSS Bulgaria

Новини

Начало - Новини

Семинар за програмиране SCADA контролери Шнайдер Електрик

Семинар за програмиране SCADA контролери Шнайдер Електрик

02.06.2014

Представители на "ПСС България" преминаха успешно курс (seminar) за програмиране на Bay Control Unit устройства за съвместна работа с локална SCADA система PACiS на фирма Шнайдер Електрик.

Представители на "ПСС България" преминаха успешно курс (seminar) за програмиране на Bay Control Unit устройства за съвместна работа с локална SCADA система PACiS на фирма Шнайдер Електрик.

повече ›

Schneider electric обучение по релейни защити MiCOM

Schneider electric обучение по релейни защити MiCOM

28.05.2014

ПСС България ООД проведе успешно обучение на Komtel Project Engineering и КОСТТ, Република Косово по релейни защити от серията MiCOM на Schneider Electric.

ПСС България ООД проведе успешно обучение на Komtel Project Engineering и КОСТТ, Република Косово по релейни защити от серията MiCOM на Schneider Electric.

повече ›

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

29.04.2014

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на...

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса". В обхвата на програмта попада определяне на набор от мерки с цел да може бизнеса да получава по-добре подготвени кадри, отговарящи на неговите изисквания.

повече ›

Стажантска програма "Студентски практики"

Стажантска програма "Студентски практики"

23.04.2014

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от...

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от Технически Университет - София. По време на практиката си студентите придобиха знания и усвоиха методи за работа със специализираните софтуери във фирмата, както и развиха професионалните си знания в сферата на електроенергетиката.

повече ›

Курс "Пожарна безопасност"

Курс "Пожарна безопасност"

11.06.2013

През юни 2013г. служител на „ПСС България ООД" премина успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно НАРЕДБА №Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за...

През юни 2013г. служител на „ПСС България ООД" премина успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно НАРЕДБА №Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар. Удостоверението важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел „Техническа записка и графични материали" по интердисциплинарната част „Пожарна безопасност".

 

повече ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »Предишна | Следваща