PSS Bulgaria

Новини

Начало - Новини

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

Участие в програма BG051PO001-3.1.07-0063 към Технически университет - София

29.04.2014

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на...

Фирма "ПСС България"ООД участва в програма BG051PO001-3.1.07-0063  „Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса". В обхвата на програмта попада определяне на набор от мерки с цел да може бизнеса да получава по-добре подготвени кадри, отговарящи на неговите изисквания.

повече ›

Стажантска програма "Студентски практики"

Стажантска програма "Студентски практики"

23.04.2014

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от...

През месец май "ПСС България" ООД завърши успешно участието си в стажантска програма "Студентски практики", като за времето на провеждането ѝ бяха назаначени двама студенти, бакалаври от Технически Университет - София. По време на практиката си студентите придобиха знания и усвоиха методи за работа със специализираните софтуери във фирмата, както и развиха професионалните си знания в сферата на електроенергетиката.

повече ›

Курс "Пожарна безопасност"

Курс "Пожарна безопасност"

11.06.2013

През юни 2013г. служител на „ПСС България ООД" премина успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно НАРЕДБА №Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за...

През юни 2013г. служител на „ПСС България ООД" премина успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно НАРЕДБА №Iз-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар. Удостоверението важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел „Техническа записка и графични материали" по интердисциплинарната част „Пожарна безопасност".

 

повече ›

Курс по обучение RITTAL

Курс по обучение RITTAL

23.05.2013

През май 2013г. фирма „Ритал" ЕООД проведе обучение на фирма „ПСС България" ООД, в резултат на което ПСС България получи сертификат, че е обучена и оторизирана да внедрява в своите...

През май 2013г. фирма „Ритал" ЕООД проведе обучение на фирма „ПСС България" ООД, в резултат на което ПСС България получи сертификат, че е обучена и оторизирана да внедрява в своите проекти системите и продуктите на фирма „Ритал" ЕООД.

 

повече ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща