PSS Bulgaria

Новини

Начало - Новини

Лабораторна установка за анализ и управление на ЕЕС с ВЕИ

Лабораторна установка за анализ и управление на ЕЕС с ВЕИ

09.01.2024

ПСС България предлага следните нови продукти: 1. Лабораторна установка за анализ и управление на ЕЕС с ВЕИ, пазари с динамично ценообразуване, гъвкавост на товара и съхранение на енергия....

ПСС България предлага следните нови продукти:

1. Лабораторна установка за анализ и управление на ЕЕС с ВЕИ, пазари с динамично ценообразуване, гъвкавост на товара и съхранение на енергия. Системата включва:

 • Система за съхранение на електрическа енергия с широко приложение. Номинално работно напрежение от 48V DC, капацитет 300Ah. Благодарение на модулната си архитектура позволява други системни напрежения при различните конфигурации. Предлага възможност за свързване със SCADA за следене на зарядните параметри, ниво на заряд, SoH.
 • Комплект 4 бр. метеорологична станция с измерване на слънчева радиация, скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, количество валежи с два канала за измерване на температура.
 • Интелигентна климатична система, съвместима с контролер за управление на товар и дистанционно управление. Притежава програмируем комуникационен модул позволяващ свързаност чрез набор от комуникационни протоколи.
  Подходяща за работни помещения 300-450м3
  Работна температурата на външното тяло от -10 до + 40°C
  Температура на климатизация 16-30°C
 • SCADA система с концентратор на данни с възможност за разширяване на паметта. Стандартно позволява връзка с 5 устройства. Предлага възможност за добавяне на разширителен модул и програмируем комуникационен модул.
 • Цена: 80 000 лв. с ДДС

2. Лабораторна установка за изследване на устойчивостта и съвместната работа на микро, мини и нано мрежи с ЕЕС.

 • Управляем захранващ източник с 3ф режим на работа. С възможност за дистанционно управление чрез SCADA система.
  Изходно напрежение: 40-440
  VAC
  Изходна честота: 5-70Hz
  Номинална мощност: 75kW
  Време за реакция: 300ms
  Захранващо напрежение: 380-420VAC
  Захранваща честота: 50-60Hz
 • Модулна система за изследване на микро и наномрежи, напълно оборудвана, с възможност за работа в автономен режим. Позволява управление в реално време, както и връзка със SCADA. Модулната система е съставена от единични хибридни устройства с функция автономен и мрежови инвертор, зарядно устройство и  трансферно реле и може да бъде конфигурирана за работа като 1ф или 3ф източник Uф=230V AC; Uл= 400V AC / 50+-5 Hz, 48 VDC, Idc=300 A DC,  Pac= 24 kW, вкл. табла и аксесоари
 • Изследователска установка за анализ на фотоволтаични генератори P= 29 кWp+-5%, с мощност единични блокове P=4,2-5kW, Uoc=50V до Uoc=600V, табла осигуряващи конфигуриране на генераторните напрежения и токове, включена стоманено алуминиева метална конструкция и крепежи за монтаж на покрив.
 • Изследователска установка за анализ на вятърни генератори с вертикална ос Pн=500W, Uн= 48V DC, включва табло, заряден регулатор и комуникация към SCADA
 • Изследователска установка за анализ на вятърни генератори с хоризонтална ос мощност Pн=300W, Uн= 48V DC, включва табло, заряден регулатор и комуникация към SCADA
 • SCADA система с концентратор на данни с възможност за разширяване на паметта. Стандартно позволява връска с 5 устройства. Предлага възможност за добавяне на разширителен модул и програмируем комуникационен модул.
 • Цена: 100 000 лв. с ДДС
повече ›

Процедура за избор на изпълнител в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

Процедура за избор на изпълнител в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-1644-C01 по процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

20.11.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с...

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I - Геодезическа GNSS RTK система -1 бр.,

Обособена позиция II - Софтуер за анализ на електроенергийната система -1 бр.

Срок за подаване на оферти - 27.11.2023 г.

Документация за сваляне


повече ›

Процедура по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

Процедура по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация"

24.07.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с...

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД в качеството си на бенефициент по програма BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация" обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ПМС 80/09.05.2022 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция I - Система за измерване и анализ на разпределителни мрежи – 1 бр., Обособена позиция II - Геодезическа GNSS RTK система -1 бр., Обособена позиция III - Система за изпитване на електрически съоръжения - 1 бр., Обособена позиция IV - Система за изпитване на прекъсвачи - 1 бр., Обособена позиция V - Софтуер за анализ на електроенергийната система -1 бр., Обособена позиция VI - Софтуер за проектиране - 3 бр. и Обособена позиция VII - Софтуер за оразмеряване на заземителни уредби - 1 бр. 

Срок за подаване на оферти - 01.08.2023 г.

Документация за кандидатстване

повече ›

Стажантски програми

Стажантски програми

06.06.2023

Компанията провежда ежегодни стажантски програми за 3-ти и 4-ти курс студенти степен "Бакалавър", както и за 1-ви и 2-ри курс студенти степен "Магистър" по специалностите: "Електроенергетика и...

Компанията провежда ежегодни стажантски програми за 3-ти и 4-ти курс студенти степен "Бакалавър", както и за 1-ви и 2-ри курс студенти степен "Магистър" по специалностите: "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Електрическа енергия от възобновяеми източници на енергия" и "Електротехника" на Технически Университет - София, както и за специалността "Електроснабдяване и електрообзавеждане" на Минно-Геоложки Университет "Св. Иван Рилски".

Изпращайте кандидатурите си на e-mail адрес: vacancy(at)pssbulgaria.eu

повече ›

Проект по ОП "Технологична модернизация в предприятието„

Проект по ОП "Технологична модернизация в предприятието„

25.04.2023

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1644-C01, по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и...

/eu_flag npvu.jpg

ПСС БЪЛГАРИЯ ООД, в качеството си на краен получател по договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1644-C01, по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.004 “Технологична модернизация“ е в изпълнение на проект: „Технологична модернизация в предприятието“

Основната цел на проекта е насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига на ПСС БЪЛГАРИЯ ООД.

Специфични цели:

1. Цифровизацията на процесите в етапа на проектиране и инженеринг;

2. Разширяване на производствения капацитет;

3. Ефикасност на процесите на предоставяне на услуги чрез намаляване на технологичните грешки;

4. Оптимизиране на производствената верига;

5. Постигане на пазарно предимство чрез повишаване на качеството. 

Постигането на основната и специфичните цели се осъществява чрез изпълнението на дейност придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Основният инструмент, чрез който ще се реализира така обособената дейност е закупуването на нови високотехнологични: Система за измерване и анализ на разпределителни мрежи –1 бр., Геодезическа GNSS RTK система –1 бр., Система за изпитване на електрически съоръжения – 1 бр., Система за изпитване на прекъсвачи –1 бр., Софтуер за анализ на електроенергийната система –1 бр., Софтуер за проектиране –3 бр. и Софтуер за оразмеряване на заземителни уредби -1 бр.

Очакваният ефект от изпълнението на проектното предложение се изразява и във възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси, разширяване и разнообразяване на дейността. Крайният резултат от изпълнението на инвестицията и способите за постигането му са в пълно съответствие и с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и допринасят за екологичния преход на страната.

Период на изпълнение: 10.04.2023 г. – 10.04.2024 г.

Обща стойност на проекта: 580 900.00 лева без ДДС, в това число 290 450.00 лева финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

повече ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | »Предишна | Следваща