PSS Bulgaria

Обекти


Проектиране Подстанция „Устрем“ 400/110kV

Идеен проект за нова подстанция 400/110kV и Въздушна електропроводна линия 400kV (35km), чрез сляпо отклонение от ВЛ 400kV „Дружба“.виж референция ›

Проектиране п/ст „Тузлата“ 20/110kV

Идеен и Технически проект за нова подстанция 20/110kV.виж референция ›

Проектиране ВяЕЦ „Смин“

Мощност 196MW. Идеен и Технически проект за:

- Две нови повишаващи подстанции 35/110kV;

- Кабелни линии 110kV (50km).виж референция ›

Проектиране ВяЕЦ „Кю Би Ойлс“

Мощност 150MW. Идеен и Идеен и технически проект за:

- Нова повишаваща подстанция 35/110kV;

- Кабелна линия 110kV (9km).виж референция ›

Проектиране п/ст „Видно“ 400/110kV

Идеен проект за нова подстанция 400/110kV.
Проектиране на ВяЕЦ „Ген. Тошево“

Мощност 300MW. Идеен и Технически проект за:

- Нова повишаваща подстанция 35/110kV;

- Кабелни линии 110kV (26km).виж референция ›

Ретрофит на КРУ №26, извод 20kV "Кумата"

Ретрофит на КРУ №26, извод 20kV "Кумата"

п/ст „Красно село“ 110/20/10,5kV. Проекта включва:

- Работен проект за реконструкция на КРУ №26 извод "Кумата" на КРУ 20kV;

- Доставка;

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Централа за комбинирано производство на топлина и ел. енергия

Централа за комбинирано производство на топлина и ел. енергия от дървесна маса. Пред-проектно проучване.
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща