PSS Bulgaria

Обекти


Проект за закабеляване на ВЕЛ 110kV “Суходол“ от стълб №5А до №7А

Проект за закабеляване на ВЕЛ 110kV “Суходол“ от стълб №5А до №7А

Идеен и Работен проект за закабеляване на ВЕЛ 110kV “Суходол“ от стълб №5А до №7А.виж галерията › виж референция ›

ФвЕЦ "Бенковски" 20kW

ФвЕЦ "Бенковски" 20kW

Проекта включва:

- Проектиране на Фотоволтаична система на покрив на съществуващи сгради;

- Доставка на панели и инвертор;

- Настройка на инвертор и въвеждане в експлоатация.виж галерията ›

АВР „Сити МОЛ“ - Стара Зогора

Работен проект за три броя КРУ 20kV. Табло собствени нужди и табло АВР.
Рехабилитация на ХГ1, 16MVA от ВЕЦ „Кокаляне“

Рехабилитация на ХГ1, 16MVA от ВЕЦ „Кокаляне“

- Работен проект за модернизация на хидрогенератор 1, 16MVA - подмяна на токови и напреженови измервателни трансфотрматори 10.5kV; подмяна на релейни табла с нови релейни защити пуско-наладъчни работи;

- Изчисляване настройки на релейни защити;

- Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори 10.5kV;

- Доставка на нови релейни табла оборудвани с релейни защити;

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи;

- Настройка на релейни защити;

- Функционални проби и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Рехабилитация на ХГ1, 20MVA от ВЕЦ „Пасарел“

Рехабилитация на ХГ1, 20MVA от ВЕЦ „Пасарел“

- Работен проект за модернизация на хидрогенератор 1, 20MVA - подмяна на токови и напреженови измервателни трансфотрматори 10.5kV; подмяна на релейни табла с нови релейни защити пуско-наладъчни работи;

- Изчисляване настройки на релейни защити;

- Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори 10.5kV;

- Доставка на нови релейни табла оборудвани с релейни защити;

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи;

- Настройка на релейни защити;

- Функционални проби и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Проектиране ФвЕЦ „Камено“ 12,3MW

Еквивалентен модел. Мощност 12,3MW.
Проектиране ФвЕЦ „Поп Груево“ 5MW

Проектиране ФвЕЦ „Поп Груево“ 5MW

Работен проект за рехабилитация на килия в ЗРУ 20kV на подстанция "Тервел"

Еквивалентен модел на ФвЕЦ „Поп Груево“.виж галерията › виж референция ›

Проект за подмяна на измервателни трансформатори в п/ст „Петрич“ 110/20kV

Работен проект за подмяна на токови и напреженови измервателни трансформатори в килия No 4 на ЗРУ 20kVвиж референция ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща