PSS Bulgaria

Обекти


Реконструкция на килия No5 в п/ст. "Етрополе" 110/20kV. Напреженова защита на шини 110kV

Реконструкция на килия No5 в п/ст. "Етрополе" 110/20kV. Напреженова защита на шини 110kV

Проекта включва:

- Работен проект за реконструкция на килия No5, извод "Равна" 20kV; Система за търговско измерване на електрическата енергия; Максимално-напреженова защита по напрежение с нулева последователност на шини 110kV в п/ст. "Етрополе".

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи

- Настройки на релейни защити;

- Въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“. Проект за подмяна на захранващи ел. кабели средно напрежение 20kV

Работен проект за подмяна на захранващи ел. кабели средно напрежение 20kV от Подстанция 110/20kV "Рибари" до "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД
Реконструкция на ЗРУ 20kV ВЕЦ "Кокаляне"

Реконструкция на ЗРУ 20kV ВЕЦ "Кокаляне"

Проекта включва:

- Работен проект за реконструкция на ЗРУ 20kV; Устройство за изкуствен звезден център; Активно съпротивление, Релейна защита; Пулт за управление;

- Доставка на оборудването: 1бр. трансформатор с изведена неутрала ZNT 300A/20kV/10s; Активно съпротивление 40Ohm-300A/10s;

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Проектиране ФвЕЦ „Ресен“ 10MW

Мощност 10MW. Работен проект за:

- Възлова станция 20kV;

- Система за мониторинг и управление на съоръженията във Възлова станция към ФвЕЦ "Ресен" на базата на контролер AK1703 ACP, Siemens.

- Кабелни линии 20kV.виж референция ›

АВР ВЕЦ "Кокаляне"

АВР ВЕЦ "Кокаляне"

Табла собствени нужди и система за АВР във ВЕЦ "Кокаляне". Проекта включва:

- Работен проект за две нови табла за АВР;

- Доставка;

- Монтаж;

- Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

ФвЕЦ „Пордим”. Мощност 130kW

Слънчево-енергиен одит и работен проект за Фотоволтаична централа изградена върху индустриален покрив. Мощност 130kW
Проект за реконструкция на п/ст „Фестивална“ 110/20/10,5kV

Идеен и работен проект за реконструкция на подстанция "Фестивална" включва:

- ОРУ 110kV;

- КРУ 20kV;

- КРУ 10kV;

- УИЗЦ на страна 10,5kV на силови трансформатори 110/20/10,5kV;

- Релейни защити;

- Система за управление;

- Рехабилитация на килия №51 в ЗРУ 10kV;

- Нова възлова станция 20kVвиж референция ›

ВЕЦ „Кокаляне”. Трансформатор Т1, 15MVA

ВЕЦ „Кокаляне”. Трансформатор Т1, 15MVA

Нов силов трансформатор 15MVA 36/10.5kV за хидрогенераторен блок на ВЕЦ „Кокаляне”.

Проекта включва:

- Работен проект за нов трансформатор 15MVA;

- Доставка;

- Mонтаж;

- Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща