PSS Bulgaria

Обекти


Проектиране ВяЕЦ "Момчилград"

Мощност 50MW. Идеен и Технически проект за:

- Нова подстанция 20/110kV;

- Нови ВЕЛ 110kV;

- Нови ВЕЛ 20kV;

- Кабелни линии 20kV.
Проектиране ФвЕЦ „Дъбово” 9.9 MW

Мощност 9,9MW. Проекта включва:

- Възлови станции 20kV;

- Изместване на ВЕЛ 20kV;

- Кабелна линия 20kV;

- Изводна килия 20kV в подстанция „Дъбово”.виж референция ›

ТЕЦ „София”. Пред-проектно проучване за нов турбогенератор 35MW

Пред-проектно проучване и идейна концепция по част електрическа за инженеринг на нов турбогенератор 35MW.
ВяЕЦ „Вранино”. Проект за кабелна линия 110kV, Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”

ВяЕЦ „Вранино”. Проект за кабелна линия 110kV, Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”

ВяЕЦ „Вранино”. Проекта включва:

- Идеен и работен проект за кабелна линия 110kV;

- Въздушно-кабелен преход 110kV „Дропла”.виж галерията ›

Рехабилитация на ВЕЛ 110kV „Априлци-Бъта”, Еквивалентен модел на фотоволтаичния парк

Мощност 80MW. Проекта включва:

- Проект за нова ВЕЛ 110kV;

- Рехабилитация на ВЕЛ 110kV „Априлци-Бъта”;

- Еквивалентен модел на фотоволтаичния парквиж референция ›

Завод за гипсови плоскости Knauf. Проект за нова кабелна линия 110kV, реконструкция на руднична подстанция „5”

Завод за гипсови плоскости Knauf - „Марица-България”. Проекта включва:

- Работен проект за въздушно-кабелен преход 110kV;

- Нова кабелна линия 110kV;

- Реконструкция на руднична подстанция „5”виж референция ›

Проектиране ФвЕЦ „Левуново”

ФвЕЦ „Левуново”, мощност 2,5MW.

Работен проект за:

- Въздушно-кабелен преход;

- Кабелна линия 20kV;

- Възлова станция 20kV;

- Инверторни станции.