PSS Bulgaria

Обекти


Проектиране ВЕЦ "Иваник"

Мощност 1,1MW.

Работен проект на силов трансформатор и електрическо оборудване за ЗРУ 6,3/20kV.