PSS Bulgaria

Обекти


Пусково-наладъчни работи на ТГ3 от ТЕЦ "Девен"

Пусково-наладъчни работи на ТГ3 от ТЕЦ "Девен"

Въвеждане в експлоатация на нов турбогенератор ТГ3 с мощност 5MVA. Проекта включва:

- Проект с изчисление настройките на релейните защити за ТГ3;
- Конфигуриране, настройка и проверка на настройките на релейни защити: 7UM612, 7SJ636, 7SJ635, 7VE611;
- Функционални проби и въвеждане в експлоатация.виж галерията › виж референция ›

Проектиране на 9 бр. КРУ, тип SM6, Schneider Electric

Работен проект по част вторична комутация за 9 бр. КРУ, тип SM6 на Schneider Electric. Проекта съдържа:

- Еднолинейни схеми;
- Разгънати схеми;
- Клемореди;
- Списъци на апаратурата;
- Списъци на вътрешните връзки.виж референция ›

Доставка на съоръжения за ТГ8А, ТЕЦ София

Доставка на:
-    Доставка Въздушно изолирано КРУ модел PIX Schneider Electric, за номинално напрежение 7,2kV, за кратковременен ток на к.с. 31,5kА, комплект с аксесоари и принадлежности, състоящо се от 7бр. шкафа:
1.    Три трансформаторни извода;
2.    Два шкафа мерене и защита;
3.    Генераторен прекъсвач;
4.    Вход от турбо-генератор.

-    Доставка на вакумен прекъсвач Ср. Н, HVX 12-25-16-F, Schneider Electric.
-    Доставка на пет комплекта напреженови трансформатори Ср. Н.
-    Доставка на шест комплекта токови трансформатори Ср. Н.
-    Доставка на два ръчни шинни разединителя за номинално напрежение 12kV;
-    Доставка на един ръчен линеен разединителя за номинално напрежение 12kV;
-    Доставка на два броя релейна защита MiCom P121;
-    Доставка на два броя релейна защита MiCom P139.виж референция ›

Изчисление настройки на релейни защити

Проект за изчисление настройките на релейни защити RED670 и REL650 монтирани от двата края на ВЛ 110kV "Естакада" и ВЛ 110kV "Бусманци".
Пусково-наладъчни работи на п/ст Дечани 110/35kV, Р. Косово

Пусково-наладъчни работи на п/ст Дечани 110/35kV, Р. Косово

Пусково-наладъчни работи по инсталиране на нов силов трансформатор -Т3 в п/ст. Дечани, Р. Косово. Проекта включва:

- Конфигуриране и настройка на два контролера MiCOM C264;
- Конфигуриране, настройка и проверка на настройките на следните релейни защити: MiCOM P632, MiCOM P132, MiCOM P445, MiCOM P139, както и контролер за стъпален регулатор REG-DA;
- Изпитване на токови и напреженови измервателни трансформатори;
- Функционални проби с командни, релейни табла, система за собствени нужди и въвеждане в експлоатация.виж галерията ›

ВЧ канал по ВЛ 110kV "Доброселец"

ВЧ канал по ВЛ 110kV "Доброселец"

Нов ВЧ канал между п/ст. "Тополовград" и п/ст. "Марица Изток" по ВЛ 110kV "Доброселец". Проекта включва:

- Доставка на нов ВЧ канал на фирма ALSTOM;
- Монтаж на канала в п/ст. "Тополовград" и п/ст. "Марица Изток";
- Настройка и въвеждане в експлоатация.виж галерията ›

Анализ на осветителната инсталация в завод за гипсови изделия Марица България

Анализ на осветителната инсталация в завод за гипсови изделия Марица България

През месец декември 2014г. фирма ПСС България успешно извърши анализ на осветителната уредба в завод за гипсови изделия Марица България, собственост на Кнауф България.

В проекта бе анализирана съществуващата осветителна система в завода. На база извършения анализ по първата част от проекта се разработи отделна проектна част в която бяха предложени конкретни мерки за подобряване на осветеността и намаляване на разходите за осветление. Възможните сценарии бяха остойностени.виж галерията › виж референция ›

ВЕЦ "Сухуми" - КРУ 6,3kV

ВЕЦ "Сухуми" - КРУ 6,3kV

Работен проект и екзекутивна документация за КРУ 6,3kV на ВЕЦ "Сухуми", Грузия. Проекта вклщчва следните части:

- Вторична комутация
- Настройки на релейна защита
- Опроводяване на релейни отсеци 

Проекта включва изчисляване на настройки на общо седем релейни защити MiCom P121, MiCom P642, MiCom P343, програмирането им и изпитване.виж галерията › виж референция ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща