PSS Bulgaria

Обекти


Проектиране на захранване Ср.Н на завод "Кроношпан България"

 Изготвяне на работни проекти за захранване Ср.Н на завод "Кроношпан България"
Завод за дърводобивна и дървообработваща промишленост. Проектиране на нова п/ст 110/20kV "Кроношпан България"

Идеен и Работен проект за нова подстанция 110/20kV.
Настройки на релейни защити на ВЕЦ Иваник

Проект за изчисление настройки на релейни защити на ВЕЦ Иваник
Настройки на релейни защити на ВЕЦ Шемница, Република Македония

Проект за изчисление настройки на релейни защити на ВЕЦ Шемница, Република Македония
Подмяна релейни защити на блок генератор-трансформатор ХГ1 от ВЕЦ Кокаляне

Проектиране подмяна на релейни табла на блок генератор-трансформатор ХГ1 от ВЕЦ Кокаляне

Проекта включва:

- Част Вторична комутация

- Настройки на релейни защитивиж референция ›

Подмяна релейни защити на силов трансформатор Т3 от ВЕЦ Кокаляне

Проектиране подмяна на релейни табла на силов трансформатор 35/20kV Т3 от ВЕЦ Кокаляне. 

Проекта включва:

- Част Вторична комутация

- Настройки на релейни защити
Проектиране ретрофит на Килия 20kV Калето от п/ст. Мездра

Проекта включва следните части:

- Част Първична комутация

- Част Вторична комутация

- Част ПБЗвиж референция ›

КРУ 35 kV във ВЕЦ Вертоп, Република Албания

КРУ 35 kV във ВЕЦ Вертоп, Република Албания

Проектиране, доставка и пусково-наладъчни работи по КРУ 35 kV във ВЕЦ Вертоп, Република Албания

Договора включва:

- Изчисление настройки на релейни защити

- Доставка на два броя генераторни табла 0,4kV

- Доставка на един брой табло собствени нужди

- Пусново-наладъчни работи на релейни защити и КРУвиж галерията ›

Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща