PSS Bulgaria

Обекти


Улично осветление гр. Раднево

Улично осветление гр. Раднево

Проектиране на нова улична осветителна уредба (УОУ) с цел модернизация на уличното осветление в гр. Раднево със следните проектни части:
- Осветление;
- Електрическа;
- Геодезия;
- Строително-конструктивна;
- ПБЗ;
- ПБ;
- ПУСО.



виж галерията ›

Предпроектно проучване на електрозахранването на завод "Пейпър мил", Македония

Предпроектно проучване на електрозахранването на завод "Пейпър мил", Македония

Разработване на доклад от предпроектно проучване на електрозахранването на завод "Пейпър мил", Македония



виж галерията › виж референция ›

п/ст „Ботевград“ 110/20kV – оборудване на изводна килия № 7

п/ст „Ботевград“ 110/20kV – оборудване на изводна килия № 7

Реконструкция на килия №7 в п/ст. Ботевград със следните дейности:
- Работен проект Първична и Вторична комутация;
- Изчисляване настройки на релейна защита;
- Програмиране и проверка на настройки на рлейна защита.



виж галерията ›

Изготвяне на работни проекти за овладяванена нарушени габарити на ВЛ 220kV "Одесос" и ВЛ 110kV "Калоян"

Изготвяне на работни проекти за овладяванена нарушени габарити на ВЛ 220kV "Одесос" и ВЛ 110kV "Калоян"

Изготвяне на проектно решение за осигуряване на габарит на ВЛ 220kV "Одесос" и ВЛ 110kV "Калоян" със следните проектини части:
- Геодезия;
- Електрическа;
- ПБЗ;
- ПБ;
- Пресичания с пътища от републиканската пътна мрежа;
- Проект за временна организация и безопасност на движението.



виж галерията › виж референция ›

Ремонт на ВЛ 110kV Правец и ВЛ 110kV Гълъбец

Изготвяне на допълнителни проектни части "Пътна" и ВОБД за обекти: Ремонт на ВЛ 110kV Правец и ВЛ 110kV Гълъбец



виж референция ›

Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово

Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Decani" 110/10kV, Р. Косово

Пусково-наладъчни работи на ново релейно табло за защита на трансформатор -Т1 в п/ст "Decani", Р. Косово. Включени дейности:

- Конфигуриране, настройка и проверка на следните релейни защити: Основна защита 110kV (MiCOM P632), Резервна защита 110kV (MiCOM P132), Основна защита 10kV (MiCOM P132), Защита Активно съпротивление (MiCOM P132) 

- Конфигуриране, настройка и изпитване на стъпален регулатор на напрежение тип REG-DA

- Конфигуриране, настройка и изпитване на комуникационен суич RS8000 и проверка на предаването на комуникационни сигнали по протокол IEC61850

- Функционални проби и въвеждане в експлоатация



виж галерията › виж референция ›

п/ст „Ботевград“ 110/20kV – Проект за рехабилитация на „Килия №07“ 20kV

Работен проект и екзекутивна документация за „Килия №07“ 20kV в п/ст „Ботевград“ 110/20kV. Проекта вклщчва следните части:

- Вторична комутация

- Настройки на релейна защита




Модернизиране на п/ст "Al Tayyeb" 33/11kV, Оман

Изготвяне на работен проект по част ВК, включващ проектиране на силови, контролни, комуникационни кабели и обиколни вериги.




Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща