PSS Bulgaria

Обекти


Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Проекта включва екзекутиувно заснемане и изготвяне на екзекутивна документация за нанасяне на обекта в картата на подземна инфраструктура на гр. София, кадастър и ГИС на ЧЕЗ България ЕАД, както и екзекутивна документация по част Електрическа.виж галерията ›

Изпълнение на ПНР за нова п/ст Мьорарп, Швеция

Изпълнение на ПНР за нова п/ст Мьорарп, Швеция

Изпълнение на пуско-наладъчни дейности за нова п/ст Мьорарп, Швециявиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за реконструкция на контактна мрежа на междугарие Люляково - Дъскотна

Изготвяне на работен проект за реконструкция на контактна мрежа на междугарие Люляково - Дъскотна

Възложител на проекта е Национална компания железопътна инфраструктура ЕАД и включва следните проектни части:
- Електрическа - контактна мрежа
- Сигнализация
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за възстановяване на нарушени габарити на ВЛ 110kV Кадин мост

Изготвяне на работен проект за възстановяване на нарушени габарити на ВЛ 110kV Кадин мост

Проектът е изготвен за Възложителя ЕСО ЕАД, МЕР София област, като включва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW ма ВЛ 110kV Кубратово

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW ма ВЛ 110kV Кубратово

Проектът е изготвен за Възложителя ЕСО ЕАД, като включва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Електрическа термично оразмеряване на м.з. въже
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- ВОБД
- Пътнавиж галерията › виж референция ›

Изчисление на настройки на релейни защити на п/ст Стенд

Изчисление на настройки на релейни защити на п/ст Стенд
Реконструкция на основни, резервни и технологични защити на силови трансформатори 110/6kV в ГПП4, релейни защити на ВЛ 110 kV „Липа” и „Пирин” в ГПП-1, ГПП-4 и ТЕЦ

Работен проект за реконструкция на основни, резервни и технологични защити на силови трансформатори 110/6kV в ГПП4, релейни защити на ВЛ 110 kV „Липа” и „Пирин” в ГПП-1, ГПП-4 и ТЕЦ и оптични връзки за тях със следните етапи:

- Етап 1 - ГПП-4 110/6кV – Работен проект за  подмяна на всички съществуващи маслонапълнени комбинирани и токови измервателни трансформатори 110кV с нови такива с елегазова изолация.

- Етап 2 - ГПП-2 110/6кV – Работен проект за  подмяна на табло „Централна сигнализация“ с нов фасаден панел, нова синхранизяция, нова апаратура и присъединяване на съществуващите сигнали.

- Етап 3 - ГПП-4 110/6кV – Работен проект за реконструкция на основни, резервни и технологични защити на силови трансформатори 110/6кV, включчително и реконструкция на резервна земна защита от УИЗЦ.

- Етап 4 - Реконструкция на командни табла на ВЛ 110kV “Бреза” и “Секционен прекъсвач“ с нов фасаден панел, нова апаратура и присъединяване на съществуващите кабели, както и нови връзки към подменените измервателни трансформатори.

- Етап 5 - Реконструкция на релейни защити 110kV на ВЛ 110 kV “Пирин“ в ТЕЦ и в ГПП-1, включващо и реконструкция на релейните и командните табла с проектиране на нова оптична връзка за целите на релейните защити. Въвеждане на резервна земна защита от УИЗЦ в ГПП-1.

- Етап 6 - Реконструкция на релейни защити 110kV на ВЛ 110 kV “Липа“ в ТЕЦ и в ГПП-4, включващо и реконструкция на релейните и командните табла с проектиране на нова оптична връзка за целите на релейните защити.
Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV Дипел и ВЛ 110kV Исперихово

Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV Дипел и ВЛ 110kV Исперихово

Проектът е изготвен във връзка с присъединяването на нова п/ст 110/6kV Биовет към ЕЕС на странта и включва следните проектни части:
- Електрическа - ВЛ
- Геодезия
- Строително-конструктивна
- ПБЗ
- ПБвиж галерията ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща