PSS Bulgaria

Обекти


Преработка на релейни табла на ХГ1, ВЕЦ Кокаляне

Преработка на релейни табла на ХГ1, ВЕЦ Кокаляне, която включва:

1. Проектиране в следните проектни части

- Част Вторична комутация;

- Настройки на релейни защити.

2. Преработка на релейни табла

3. Пусково-наладъчни работи.
Работа на генераторите в ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ (ЛНХБ) АД в островен режим, чрез реализиране на отпайки (отклонения) от изводите на генераторите

Проектиране на система за търговско мерене за Работа на генераторите в ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ (ЛНХБ) АД в островен режим, чрез реализиране на отпайки (отклонения) от изводите на генераторите.
Промишлена електрическа инсталация на "Завод за гипсови строителни плоскости" с. Обручище, община Гълабово

Проектиране на част Електрическа на промишлена електрическа инсталация на "Завод за гипсови строителни плоскости" с. Обручище, община Гълабово.
ЗАХРАНВАЩА ЗАВОДСКА ПОДСТАНЦИЯ 20/0.4kV, ВКЛЮЧВАЩ КАБЕЛНА ЛИНИЯ 20kV ОТ БРУМ 20kV (БКЗРУ) НА EVN ДО ЗАХРАНВАЩАТА ЗАВОДСКА ПОДСТАНЦИЯ 20/0.4kV (ЗРУ) С. ОБРУЧИЩЕ, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Проектиране на захранваща заводска подстанция 20/0,4kV със следните проектни части:

- Електрическа;

- ПБЗ;

- ПБ;

- ПУСО.
Изготвяне на проект за настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан, гр. Велико Търново

Изготвяне на проект за настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан, гр. Велико Търново

Изготвяне на настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан,  гр. Велико Търнововиж галерията ›

Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове на КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС – 6GV(6GW, 6GX)

Работният проект проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове на КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС – 6GV(6GW, 6GX) е изготвен за Възложителя АЕЦ Козлодуй ЕАД и включва следните проектни части:

Част „Електрическа"
Част „КИП и А"
Част „ТОВК"
Част „Архитектурна"
Част „Конструктивна"
Част „ПБ"
Част „ПБЗ"
Част „ТОБ"
Изготвяне на проект на ПУП/ПП за обект Изграждане на нова ВЛ 110kV от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“

Проектът е изготвен за възложителя Електроенергиен Системен Оператор ЕАД. Включва изчисляване на сервитут съгласно изискванията на „Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и изработване на проекта по общини, съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Проектът засяга общини Варна, Аксаково, Балчик и Каварна 
Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Проекта включва екзекутиувно заснемане и изготвяне на екзекутивна документация за нанасяне на обекта в картата на подземна инфраструктура на гр. София, кадастър и ГИС на ЧЕЗ България ЕАД, както и екзекутивна документация по част Електрическа.виж галерията ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща