PSS Bulgaria

Обекти


Изготвяне на проект за настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан, гр. Велико Търново

Изготвяне на проект за настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан, гр. Велико Търново

Изготвяне на настройки на РЗ на п/ст 110/6kV Кроношпан,  гр. Велико Търнововиж галерията ›

Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове на КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС – 6GV(6GW, 6GX)

Работният проект проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове на КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС – 6GV(6GW, 6GX) е изготвен за Възложителя АЕЦ Козлодуй ЕАД и включва следните проектни части:

Част „Електрическа"
Част „КИП и А"
Част „ТОВК"
Част „Архитектурна"
Част „Конструктивна"
Част „ПБ"
Част „ПБЗ"
Част „ТОБ"
Изготвяне на проект на ПУП/ПП за обект Изграждане на нова ВЛ 110kV от п/ст „Варна север“ до п/ст „Каварна“

Проектът е изготвен за възложителя Електроенергиен Системен Оператор ЕАД. Включва изчисляване на сервитут съгласно изискванията на „Наредба №16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и изработване на проекта по общини, съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Проектът засяга общини Варна, Аксаково, Балчик и Каварна 
Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Изготвяне на екзекутивна документация за КЛ 110kV Енос

Проекта включва екзекутиувно заснемане и изготвяне на екзекутивна документация за нанасяне на обекта в картата на подземна инфраструктура на гр. София, кадастър и ГИС на ЧЕЗ България ЕАД, както и екзекутивна документация по част Електрическа.виж галерията ›

Изпълнение на ПНР за нова п/ст Морар, Швеция

Изпълнение на ПНР за нова п/ст Морар, Швеция

Изпълнение на пуско-наладъчни дейности за нова п/ст Морар, Швециявиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за реконструкция на контактна мрежа на междугарие Люляково - Дъскотна

Изготвяне на работен проект за реконструкция на контактна мрежа на междугарие Люляково - Дъскотна

Възложител на проекта е Национална компания железопътна инфраструктура ЕАД и включва следните проектни части:
- Електрическа - контактна мрежа
- Сигнализация
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за възстановяване на нарушени габарити на ВЛ 110kV Кадин мост

Изготвяне на работен проект за възстановяване на нарушени габарити на ВЛ 110kV Кадин мост

Проектът е изготвен за Възложителя ЕСО ЕАД, МЕР София област, като включва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW ма ВЛ 110kV Кубратово

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW ма ВЛ 110kV Кубратово

Проектът е изготвен за Възложителя ЕСО ЕАД, като включва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Електрическа термично оразмеряване на м.з. въже
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- ВОБД
- Пътнавиж галерията › виж референция ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща