PSS Bulgaria

Обекти


Изготвяне на работен проект за подмяна на осветление на машинна зала на ТЕЦ Варна

Изготвяне на работен проект за подмяна на осветение на машинна зала на ТЕЦ Варна с нови LED осветители.
Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV „Странджа“

Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV „Странджа“

Проектът е изготвен за възложителя Елелтроенергиен Системен Оператор ЕАД, МЕР Хасково и вклюва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Електрическа термично оразмеряване на м.з. въже
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- ВОБД
- Пътна
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW на ВЛ 110kV „Бетон“

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW на ВЛ 110kV „Бетон“

Проектът е изпълнен във фаза работен проект, за Възложителя Електроенергиен Системен Оператор ЕАД и включва следните проектни части:
- Електрическа - ВЛ
- Електрическа - термично оразмеряване на м.з. въже
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- Пътна
- ВОБД
- Пресичане на ж.п. линийвиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за захранване на ферма за добив на крипто валути

Проектът е изготвен във фаза работен и включва изготвяне на работна документация за присъединяване на 800kVA товар към РМ Ср.Н., включително и захранвания и разпределение на товарите по табла и по машини.
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща