PSS Bulgaria

Обекти


Реконструкция на ВЛ 220kV Дървеница – Панчарево чрез частично закабеляване

Реконструкция на ВЛ 220kV Дървеница – Панчарево чрез частично закабеляване. Проекта включва:

- Реконструкция на ВЛ 220kV Дървеница – Панчарево включва: Въздушна линия и ВКП; Нова кабелна линия 220kV; Режимни изчисления; Геодезия; Геология; Строително-конструктивна; ПБЗ; ПУСО; ПБ; ВОБД; част Пътна.

- Реконструкция на релейни табла на извод 220kV Дървеница в п/ст. Казичене и п/ст. София Юг.

- Реконструкция на релейни табла на извод 220kV Панчарево в п/ст. Казичене и п/ст. София Юг.
П/ст. Русаля 110/20kV

Конфигуриране и изпитване на релейни защити на КРУ 20kV в п/ст. Русаля. Пусково-наладъчни работи.
Външно електрозахранване 20kV, Чепинци

Работен проект за външно електрозахранване на производство, в землището на с. Чепинци чрез проектиране на нов метален комплектен трафопост (МКТП) и захранваща кабелна линия 20kV. проекта включва:

- Част Електрическа

- Част Геодезия

- ВОБД

- ПБЗ

- ПБ

- ПУСО
Проектиране на п/ст. Тракия 110/20kV, EVN

Работен проект вторична комутация за релейни табла и КРУ 20kV за п/ст. Тракия 110/20kV.
Подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово - Змейово

Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово - Змейово от км. 226+379 (НС № 2 гара Тулово) до км. 238+700 (НС № 1 гара Змейово) с обща дължина от 12 321м по 4-та главна ЖП линия Русе - Пофкова. Работния проекта включва:

- Контактна мрежа

- Сигнализация

- Осветление на спирка Ягода

- Видеонаблюдение

- Строително-конструктивна стълбове
Трансформатор Т1 ТЕЦ София

Трансформатор Т1 ТЕЦ София

Нови работни захранвания на ГРУ 6kV трета секция и КРУ 6kV четвърта и пета секции с кабелни електропроводни линии от трансформатор №1 25MVA 110/6/6kV в ТЕЦ „София“. Проекта включва:

- Работен проект по следните части

Първична комутация

Второична комутация

Настройки на релейни защити

Строително-конструктивна

ПБЗ

ПБ

ПУСО

- Доставка на силови кабели 6kV, метални конструкции, релейни защити, материали

- СМР

Ретрофит на килия 6kV

Ретрофит на 3бр. КРУ 6kV

Реконструкция на командни, релейни табла и табла за АВР.

Реконструкция на команден шкаф поле 110kV

- Пусково-наладъчни работи


 виж галерията ›

ВЕЦ Гулинг, Австрия

ВЕЦ Гулинг, Австрия

Проекта включва:

- Проектиране на релейни табла за генератори;

- Проект с изчисляване настройките на релейните защити;

- Производство на релейни табла;

- Доставка на на обекта;

- Пусково-наладъчни работи и поставяне под товар.виж галерията › виж референция ›

Реконструкция в ЗРУ 6kV ГПП-2 – проектиране преобвръзка на шинни системи 6kV и замяна на прекъсвачи на трафовходове и секционни прекъсвачи с реализация на АВР между секциите

Реконструкция в ЗРУ 6kV ГПП-2 – проектиране преобвръзка на шинни системи 6kV и замяна на прекъсвачи на трафовходове и секционни прекъсвачи с реализация на АВР между секциите

Работния проект включва следните проектни части:
- Ел - Първична комутация;
- СК - Строително-конструктивна.Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща