PSS Bulgaria

Обекти


Реконструкция в ЗРУ 6kV ГПП-2 – проектиране преобвръзка на шинни системи 6kV и замяна на прекъсвачи на трафовходове и секционни прекъсвачи с реализация на АВР между секциите

Реконструкция в ЗРУ 6kV ГПП-2 – проектиране преобвръзка на шинни системи 6kV и замяна на прекъсвачи на трафовходове и секционни прекъсвачи с реализация на АВР между секциите

Проекта включва следните проектни части:
- Ел - Първична комутация;
- СК - Строително-конструктивна.Изготвяне на работен проект за подмяна на осветление на машинна зала на ТЕЦ Варна

Изготвяне на работен проект за подмяна на осветение на машинна зала на ТЕЦ Варна с нови LED осветители.
Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV „Странджа“

Изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЛ 110kV „Странджа“

Проектът е изготвен за възложителя Елелтроенергиен Системен Оператор ЕАД, МЕР Хасково и вклюва следните проектни части:
- Електрическа ВЛ
- Електрическа термично оразмеряване на м.з. въже
- Геодезя
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- ВОБД
- Пътна
- Строително-конструктивнавиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW на ВЛ 110kV „Бетон“

Изготвяне на работен проект за подмяна на м.з. въже с ново тип OPGW на ВЛ 110kV „Бетон“

Проектът е изпълнен във фаза работен проект, за Възложителя Електроенергиен Системен Оператор ЕАД и включва следните проектни части:
- Електрическа - ВЛ
- Електрическа - термично оразмеряване на м.з. въже
- ПБЗ
- ПБ
- ПУСО
- Пътна
- ВОБД
- Пресичане на ж.п. линийвиж галерията ›

Изготвяне на работен проект за захранване на ферма за добив на крипто валути

Проектът е изготвен във фаза работен и включва изготвяне на работна документация за присъединяване на 800kVA товар към РМ Ср.Н., включително и захранвания и разпределение на товарите по табла и по машини.