PSS Bulgaria

Обекти


Ретрофит на КРУ №8 от подстанция Елин Пелин

Проекта включва:

- Първична комутация

- Вторична комутация

- ПБЗ

- ПБ
Обучение Мини Марица Изток

Провеждане на обучение за конфигуриране и настройка на релейна защита MiCOM P139 на Мини Марица Изток.
ВЕЦ Лопушна

- Доставка на генераторна релейна защита VAMP 300G

- Настройка и изпитване на защитата.
Повишаване на мощността на подстанция Кроношпан 110/20kV, Велико Търново

Повишаване на мощността на подстанция Кроношпан 110/20kV, Велико Търново. Работния проект включва:

- Първична комутация

- Вторична комутация

- Настройки на релейни защити

- Система за търговско и контролно мерене

- Строително-конструктивна ОРУ 110kV

- Осветление и силови инсталации

- ОВиК

- Геодезия

- САУП

- ПБЗ

- ПБ

- ПУСО
Нова подстанция 110/20kV Кроношпан, Хърватия

Проект за нова подстанция 110/20kV Кроношпан, Хърватия със следните проектни части:

- Първина комутация

- Заземителна и мълниезащитна системи

- Сградно осветление и силова инсталация

- Вторична комутация

- SCADA

- Пожароизвестяване, видеонаблюдение и контрол на достъпа
ВЕЦ Пасарел ХГ1

ВЕЦ Пасарел ХГ1

Реконструкция на релейни табла на генератор и трансформатор на ХГ1 във ВЕЦ Пасарел. Проекта включва:

- Работен проект по част вторична комутация и настройки на релейни защити;

- Реконструиране на релейни табла;

- Пусково-наладъчни работи, настройки на релейни защити;

- Въвеждане в експлоатация.виж галерията ›

Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща