PSS Bulgaria

Обекти


КЛ 220kV Дървеница-Панчарево

Работен проект за частична реконструкция на ВЛ 220kV Дървеница-Панчарево, съдържаща следните проектни части:

- Част Електрическа КЛ

- Част Електрическа ВЛ

- Част Електрическа Режимни изчисления

- Част Геодезия

- Част ПБЗ

- Част ПБ

- Част ПУСО

- Част ВОД

- Част Строително-конструктивна

- Част Геология
Пусково-наладъчни работи в п/ст Фларкен, Швеция

Пусково-наладъчни работи в п/ст Фларкен, Швеция

Извършване на пусково-наладъчни работи в п/ст Фларкен, Швеция, в следния обхват:
- Измерване на токови трансформатори
- Проверка на командни и релейни табла
- Функционални проби.виж галерията ›

Пусково-наладъчни работи по п/ст Ранторп, Швеция

Пусково-наладъчни работи по п/ст Ранторп, Швеция

Извършване на пусково-наладъчни работи по п/ст Ранторп, Швеция в това число:

- Проверка на командно-релейни табла

- Функционални проби.виж галерията ›

Рехабилитация на КЛ 110kV Аязмо

 

Работен проект за рехабилитация на КЛ 110kV Аязмо в следния обхват:

- Част Електрическа Първична комутация

- Част Електрическа КЛ

- Част Режимни изчисления

- Част Геодезия

- Част Строително-конструктивна

- Част ПБЗ

- Част ПБ

- Част ПУСО

- Част ВОБД

 
Подстанция 33/110kV към Ветропарк Селачи, Косово

Изчисления към подстанция Селачи 33/110kV, Косово в следния oбхват:

- Потокоразпределение, токове на късо съединение

- Оразмеряване на кабели 33kV

- Изчисляване на компенсираща мощност

- Изчисление настройки на релейни защити
Настройки на релейни защити на п/ст. Народно събрание 10kV

Изчисление настройки на релейни защити на уредба подстанция Народно събрание 10KV
Профилактични изпитания на релейни защити в Пфафенау, Австрия

Профилактични изпитания на релейни защити в Пфафенау, Австрия

Извършване профилактични изпитания на релейни защити в уредба 20kV на завод Пфафенау, Австрия.виж галерията ›

Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира

Технически и работен проект в следния обхват:

- Рлейни защити

- Система за търговско и контролно мерене

- ПБЗ

- ПБ

- ПУСО
Страници:  « | 1 | 2 | »Предишна | Следваща