PSS Bulgaria

Обекти


Ретрофит на 21 модула КРУ 20kV в п/ст Елин Пелин

Разработване на работен проект за ретрофит на КРУ 20kV в п/ст Елин Пелин. Проекта включва:

- Първична комутация

- Вторична комутация

- План за безопасност и здраве

- Пожарна безопасност
Ретрофит на 14 модула КРУ 20kV в п/ст Железник

Разработване на работен проект за ретрофит на КРУ 20kV в п/ст Железник. Проекта включва:

- Първична комутация

- Вторична комутация

- План за безопасност и здраве

- Пожарна безопасност
Пусково-наладъчни работи в п/ст Трелебори, Швеция

Пусково-наладъчни работи в п/ст Трелебори, Швеция

Извършване на пусково-наладъчни работи в п/ст Трелебори, Швеция, в следния обхват:

- Измерване на токови и напреженови трансформатори

- Проверка на командни и релейни табла

- Функционални проби и наладка на КРУ 10kV.

- Функционални проби и наладка на уредба 145kV.виж галерията ›

Пусково-наладъчни работи на подстанция Кроношпан, Велико Търново

Пусково-наладъчни работи на подстанция Кроношпан, Велико Търново

Извършване на пусково-наладъчни работи на подстанция Кроношпан, Велико Търново, в това число:

- Настройка и изпитване на релейни защити

- Изпитване на измервателни трансформатори 110kV и 20kV

- Изпитване на трансформатор за собствени нужди и УИЗЦ

- Измерване на контактно съпротивление

- Обща наладка и функционални проби

- Поставяне под напрежение и проби под товар.виж галерията ›