PSS Bulgaria

Обекти


Нова ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст "Бургас"

Нова ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст "Бургас"

През 2013г. фирма ПСС България спечели обществена поръчка за нова двойна ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст "Бургас". Проекта включва:

- Избор на трасе;
- Изработване на предварителен проект на ПУП/ПП и съгласуването му;
- Предварително разпределение на стълбове;

Дължина на новата ВЛ е 133km.

Към момента са завършени дейностите по избор на трасе и изработването на предварителни проекти на ПУП/ПП.виж галерията ›

Нова двойна ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Нова двойна ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст на ТЕЦ "Марица Изток 3"

През 2013г. фирма ПСС България спечели обществена поръчка за нова двойна ВЛ 400kV от п/ст "Марица Изток" до п/ст на ТЕЦ "Марица Изток 3". Проекта включва:

- Избор на трасе;
- Изработване на предварителен проект на ПУП/ПП и съгласуването му;
- Предварително разпределение на стълбове;

Дължината на новата дсвойна ВЛ 400kV е 13km.

Към момента са завършени дейностите по избор на трасе и изработването на предварителни проекти на ПУП/ПП.виж галерията ›

Нова ВЛ 400kV от п/ст "Пловдив" до п/ст "Марица Изток"

Нова ВЛ 400kV от п/ст "Пловдив" до п/ст "Марица Изток"

През 2013г. фирма ПСС България спечели обществена поръчка за нова ВЛ 400kV от п/ст "Пловдив" до п/ст "Марица Изток". Проекта включва:

- Избор на трасе - обходи по възможни, предварително определени от екипа трасета.
- Изработване на предварителен проект на ПУП/ПП и съгласуването му;
- Предварително разпределение на стълбове;

Дължината на новата ВЛ е 91km.

Към момента са завършени дейностите по избор на трасе и изработването на предварителни проекти на ПУП/ПП.виж галерията ›

Завод за гипсови изделия „Марица България“ - Анализ на електрозахранването

Завод за гипсови изделия „Марица България“ - Анализ на електрозахранването

Разработеният анализ има за цел да е се даде оценка на сезонното, съответно минимално и максимално натоварване на завода въз основа на предоставени от клиента данни. настройките на съществуващите релейни защити, като е изследвана и селективността им в различни точки на електрозахранването в уредби средно и ниско напрежение. Изчислени са и токовете на късо и земно съединение в същите. Направена е оценка на захранването на осветителната уредба на завода. Проверени са начините за захранване на нормалното и аварийно осветление, както и наличното евакуационно осветление.

 виж галерията › виж референция ›

Нова п/ст 110/6kV "Кнауф"

Идеен и работен проект за нова п/ст 110/6kV "Кнауф". Проекта включва:

- Първична комутация;
- Външно осветление;
- Вторична комутация;
- Строително конструктивна - ОРУ 110kV;
- Строително конструктивна - Ограда;
- Архитектурна - сграда;
- Строително конструктивна - сграда;
- Водопровод и канализация;
- Електроинсталации - сграда;
- ОВиК;
- СОТ и пожароизвестяване;
- План за безопасност и здраве;
- Пожарна безопасност;
- Вертикална планировка;виж референция ›

Монтаж на мрежови анализатори в п/ст 110/20kV "Готмар"

Монтаж на мрежови анализатори в п/ст 110/20kV "Готмар"

Монтаж на 5 броя мрежови анализатори, изграждащи система за енергиен мениджмънт в п/ст 110/20kV "Готмар".виж галерията ›

Работен проект за надлъжна диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст 110/20kV „Димитър Димитров“

- Работен проект вторична комутация за надлъжна диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст „Димитър Димитров“

- Проект за настройки на диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст „Димитър Димитров“

- Досавка на релейна защита MiCOM P545виж референция ›

Работен проект за надлъжна диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст 110/20kV „Модерно предградие“

- Работен проект вторична комутация за надлъжна диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст „Модерно предградие“

- Проект за настройки на диференциална защита на извод "Суходол" в п/ст „Модерно предградие“

- Досавка на релейна защита MiCOM P545виж референция ›

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща