PSS Bulgaria

Референции

Начало - За нас - РеференцииНДЗ на кабелна линия 6kV


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 2 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. Косово


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Pristina 3" 110/10kV, Р. Косово


Рехабилитация на ЗРУ 10kV - х-л "Рамада София"


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. Косово
Проектиране на нова подстанция "Капитал Форт" 110/20kV


Подмяна релейни защити на блок генератор-трансформатор ХГ1 от ВЕЦ Кокаляне


Проектиране ретрофит на Килия 20kV Калето от п/ст. Мездра


Проектно-изследователска работа по изменение схемата на свързване на ФвЕЦ, собственост на Лукойл към електропреносната мрежа на Р. България


Подмяна на силов трансформатор Т2 във ВЕЦ Пасарел
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »Предишна | Следваща