PSS Bulgaria

Референции

Начало - За нас - РеференцииПусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Pristina 3" 110/10kV, Р. Косово


Рехабилитация на ЗРУ 10kV - х-л "Рамада София"


Пусково-наладъчни работи на Трансформатор 1 в п/ст "Gjilani 1" 110/35kV, Р. Косово


Проектиране на нова подстанция "Капитал Форт" 110/20kV


Подмяна релейни защити на блок генератор-трансформатор ХГ1 от ВЕЦ Кокаляне
Проектиране ретрофит на Килия 20kV Калето от п/ст. Мездра


Проектно-изследователска работа по изменение схемата на свързване на ФвЕЦ, собственост на Лукойл към електропреносната мрежа на Р. България


Подмяна на силов трансформатор Т2 във ВЕЦ Пасарел


Проектиране на външно осветление на товарна гара на Завод за гипсови изделия„Марица България“


Пусково-наладъчни работи на ТГ3 от ТЕЦ "Девен"
Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »Предишна | Следваща