PSS Bulgaria

Референции

Начало - За нас - Референции



Проектиране ФвЕЦ „Поп Груево“ 5MW


Проектиране Подстанция „Устрем“ 400/110kV


Проектиране п/ст „Тузлата“ 20/110kV


Проект за подмяна на измервателни трансформатори в п/ст „Петрич“ 110/20kV


Проект за подмяна на напреженови трансформатори в п/ст „Гоце Делчев“ 110/20kV




Проектиране ВяЕЦ „Смин“


Проектиране ВяЕЦ „Кю Би Ойлс“


Проектиране на ВяЕЦ „Ген. Тошево“


Проект за мерене на шини 110kV, МНЗ, RTU в п/ст „Дъбово“ 110/20kV


Ретрофит на КРУ №26, извод 20kV "Кумата"




Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »Предишна | Следваща